TƯ VẤN CHỌN NGÀNH NGHỀ

Ngành Digital Marketing

Ngành Quản trị sự kiện

Ngành Kinh doanh Quốc tế

Ngành Tài chính

Các bước tham gia

 • Bước 1: Đăng ký thông tin 
 • Bước 2: Vào nhóm Zalo sau khi đăng ký
 • Bước 3: Nhận email xác nhận từ Viện ĐTQT

* Tất cả hoạt động được triển khai bằng hình thức trực tuyến.

9:00

Thứ bảy 15/01/2022

Cử nhân quốc tế ngành Digital Marketing
Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh

 • Chia sẻ từ chuyên gia: Thị trường tiếp thị số  (Digital Marketing) và thảo luận
 • Điều kiện tuyển sinh, học bổng, học chuyển tiếp tại nước ngoài.

9:00

Thứ bảy 22/01/2022

Cử nhân quốc tế ngành Quản trị sự kiện
Đại học Liverpool John Moores, Vương quốc Anh

 • Chia sẻ từ chuyên gia Quản trị Sự kiện & thảo luận
 • Điều kiện tuyển sinh, học bổng, học chuyển tiếp tại nước ngoài.

9:00

Thứ bảy 19/02/2022

Cử nhân quốc tế ngành Tài chính
Đại học Newcastle, Úc

 • Chia sẻ từ chuyên gia Tài chính và thảo luận
 • Điều kiện tuyển sinh, học bổng, học chuyển tiếp tại nước ngoài.

9:00

Thứ bảy 26/02/2022

Cử nhân quốc tế ngành Kinh doanh quốc tế
Đại học Newcastle, Úc

 • Chia sẻ từ chuyên gia Quản trị sự kiện và thảo luận
 • Điều kiện tuyển sinh, học bổng, học chuyển tiếp tại nước ngoài.